scc

simple C compiler
git clone git://git.2f30.org/scc
Log | Files | Refs | README | LICENSE

main.c (6103B)


   1 
   2 #include <errno.h>
   3 #include <limits.h>
   4 #include <stdint.h>
   5 #include <stdio.h>
   6 #include <stdlib.h>
   7 #include <string.h>
   8 
   9 #include "../inc/arg.h"
   10 #include "../inc/scc.h"
   11 #include "../inc/myro.h"
   12 
   13 char *argv0;
   14 static char *strings;
   15 static size_t strsiz;
   16 
   17 struct obj_info {
   18 	char *fname;
   19 	FILE *fp;
   20 	struct myrohdr hdr;
   21 	fpos_t strpos;
   22 	fpos_t secpos;
   23 	fpos_t sympos;
   24 	fpos_t relpos;
   25 	fpos_t datapos;
   26 };
   27 
   28 static char *
   29 getstring(unsigned long off)
   30 {
   31 	size_t n;
   32 
   33 	if ((int32_t) off == -1)
   34 		return "";
   35 	if (off < SIZE_MAX) {
   36 		for (n = off; n < strsiz && strings[n]; ++n)
   37 			;
   38 		if (n < strsiz)
   39 			return &strings[off];
   40 	}
   41 	fprintf(stderr, "objdump: wrong string offset %lu\n", off);
   42 	return "";
   43 }
   44 
   45 static int
   46 printhdr(struct obj_info *obj)
   47 {
   48 	struct myrohdr *hdr = &obj->hdr;
   49 
   50 	printf("header:\n"
   51 	    " magic: %02x %02x %02x %02x \"%4.4s\"\n"
   52 	    " format: %lu (\"%s\")\n"
   53 	    " entry: %llu\n"
   54 	    " string table size: %llu\n"
   55 	    " section table size: %llu\n"
   56 	    " symbol table size: %llu\n"
   57 	    " relocation table size: %llu\n",
   58 	    hdr->magic[0], hdr->magic[1],
   59 	    hdr->magic[2], hdr->magic[3],
   60 	    hdr->magic,
   61 	    hdr->format, getstring(hdr->format),
   62 	    hdr->entry,
   63 	    hdr->strsize,
   64 	    hdr->secsize,
   65 	    hdr->symsize,
   66 	    hdr->relsize);
   67 	return 0;
   68 }
   69 
   70 static int
   71 printstrings(struct obj_info *obj)
   72 {
   73 	size_t off, begin;;
   74 	char *s = NULL;
   75 
   76 	puts("strings:");
   77 	for (off = 0; off < strsiz; off++) {
   78 		if (s == NULL) {
   79 			s = &strings[off];
   80 			begin = off;
   81 		}
   82 		if (strings[off] == '\0') {
   83 			printf(" [%zd] \"%s\"\n", begin, s);
   84 			s = NULL;
   85 		}
   86 	}
   87 	return 0;
   88 }
   89 
   90 static char *
   91 sectflags(struct myrosect *sec)
   92 {
   93 	static char flags[10];
   94 	char *s = flags + sizeof(flags);
   95 
   96 	if (sec->flags & MYROSEC_READ)
   97 		*--s = 'R';
   98 	if (sec->flags & MYROSEC_WRITE)
   99 		*--s = 'W';
  100 	if (sec->flags & MYROSEC_EXEC)
  101 		*--s = 'X';
  102 	if (sec->flags & MYROSEC_LOAD)
  103 		*--s = 'L';
  104 	if (sec->flags & MYROSEC_FILE)
  105 		*--s = 'F';
  106 	if (sec->flags & MYROSEC_ABS)
  107 		*--s = 'A';
  108 	return s;
  109 }
  110 
  111 static int
  112 printsections(struct obj_info *obj)
  113 {
  114 	unsigned long long n, i;
  115 	struct myrosect sect;
  116 	struct myrohdr *hdr = &obj->hdr;
  117 
  118 	printf("sections:\n"
  119 	    " [Nr]\t%s\t%-16s\t%-16s\t%s\t%s\t%s\n",
  120 	    "Name",
  121 	    "Offset",
  122 	    "Size",
  123 	    "Fill",
  124 	    "Align",
  125 	    "Flags");
  126 
  127 	n = hdr->secsize / MYROSECT_SIZ;
  128 	for (i = 0; i < n; ++i) {
  129 		if (rdmyrosec(obj->fp, &sect) < 0)
  130 			return -1;
  131 		printf(" [%2llu]\t%s\t%016llX\t%016llX\t%02X\t%u\t%s\n",
  132 		    i,
  133 		    getstring(sect.name),
  134 		    sect.offset,
  135 		    sect.len,
  136 		    sect.fill,
  137 		    sect.aligment,
  138 		    sectflags(&sect));
  139 	}
  140 	return 0;
  141 }
  142 
  143 static char *
  144 symflags(struct myrosym *sym)
  145 {
  146 	static char flags[10];
  147 	char *s = flags + sizeof(flags);
  148 
  149 	if (sym->flags & MYROSYM_DEDUP)
  150 		*--s = 'D';
  151 	if (sym->flags & MYROSYM_COMMON)
  152 		*--s = 'C';
  153 	if (sym->flags & MYROSYM_EXTERN)
  154 		*--s = 'G';
  155 	if (sym->flags & MYROSYM_UNDEF)
  156 		*s-- = 'U';
  157 	return s;
  158 }
  159 
  160 static int
  161 printsymbols(struct obj_info *obj)
  162 {
  163 	unsigned long long n, i;
  164 	struct myrosym sym;
  165 	struct myrohdr *hdr = &obj->hdr;
  166 
  167 	printf("symbols:\n"
  168 	    " [Nr]\t%s\t%-16s\t%s\t%s\t%s\n",
  169 	    "Name",
  170 	    "Value",
  171 	    "Section",
  172 	    "Flags",
  173 	    "Type");
  174 	n = hdr->symsize / MYROSYM_SIZ;
  175 	for (i = 0; i < n; ++i) {
  176 		if (rdmyrosym(obj->fp, &sym) < 0)
  177 			return -1;
  178 		printf(" [%2llu]\t%s\t%016llX\t%u\t%s\t%s\n",
  179 		    i,
  180 		    getstring(sym.name),
  181 		    sym.offset,
  182 		    sym.section,
  183 		    symflags(&sym),
  184 		    getstring(sym.type));
  185 	}
  186 	return 0;
  187 }
  188 
  189 static int
  190 printrelocs(struct obj_info *obj)
  191 {
  192 	unsigned long long n, i;
  193 	struct myrorel rel;
  194 	struct myrohdr *hdr = &obj->hdr;
  195 
  196 	printf("relocs:\n"
  197 	    " [Nr]\t%-16s\tType\tId\tSize\tNbits\tShift\n",
  198 	    "Offset");
  199 	n = hdr->relsize / MYROREL_SIZ;
  200 	for (i = 0; i < n; ++i) {
  201 		if (rdmyrorel(obj->fp, &rel) < 0)
  202 			return -1;
  203 		printf(" [%2llu]\t%016llX\t%s\t%lu\t%u\t%u\t%u\n",
  204 		    i,
  205 		    rel.offset,
  206 		    (rel.id & 1<<31) ? "section" : "symbol",
  207 		    rel.id & ~(1<<31),
  208 		    rel.size,
  209 		    rel.nbits,
  210 		    rel.shift);
  211 	}
  212 	return 0;
  213 }
  214 
  215 static int
  216 printdata(struct obj_info *obj)
  217 {
  218 	unsigned long long off;
  219 	int c, i, j;
  220 
  221 	puts("data:");
  222 	for (off = 0; ; off += 32) {
  223 		printf(" %016llX:", off);
  224 		for (i = 0; i < 2; i++) {
  225 			for (j = 0; j < 16; j++) {
  226 				if ((c = getc(obj->fp)) == EOF)
  227 					goto exit_loop;
  228 				printf(" %02X", c);
  229 			}
  230 			putchar('\t');
  231 		}
  232 		putchar('\n');
  233 	}
  234 
  235 exit_loop:
  236 	putchar('\n');
  237 	return (ferror(obj->fp)) ? -1 : 0;
  238 }
  239 
  240 void
  241 dump(char *fname, FILE *fp)
  242 {
  243 	struct obj_info obj;
  244 	struct myrohdr *hdr;
  245 
  246 	obj.fname = fname;
  247 	obj.fp = fp;
  248 	hdr = &obj.hdr;
  249 
  250 	if (rdmyrohdr(obj.fp, hdr) < 0)
  251 		goto wrong_file;
  252 	if (strncmp(hdr->magic, MYROMAGIC, MYROMAGIC_SIZ)) {
  253 		fprintf(stderr,
  254 		    "objdump: %s: File format not recognized\n",
  255 		    fname);
  256 		return;
  257 	}
  258 	puts(fname);
  259 	if (hdr->strsize > SIZE_MAX) {
  260 		fprintf(stderr,
  261 			"objdump: %s: overflow in header\n",
  262 			fname);
  263 			return;
  264 	}
  265 	strsiz = hdr->strsize;
  266 
  267 	if (strsiz > 0) {
  268 		strings = xmalloc(strsiz);
  269 		fread(strings, strsiz, 1, fp);
  270 		if (feof(fp))
  271 			goto wrong_file;
  272 	}
  273 
  274 	if (printhdr(&obj) < 0)
  275 		goto wrong_file;
  276 	if (printstrings(&obj) < 0)
  277 		goto wrong_file;
  278 	if (printsections(&obj) < 0)
  279 		goto wrong_file;
  280 	if (printsymbols(&obj) < 0)
  281 		goto wrong_file;
  282 	if (printrelocs(&obj) < 0)
  283 		goto wrong_file;
  284 	if (printdata(&obj) < 0)
  285 		goto wrong_file;
  286 	return;
  287 
  288 wrong_file:
  289 	fprintf(stderr,
  290 		"objdump: %s: %s\n",
  291 		fname, strerror(errno));
  292 }
  293 
  294 void
  295 doit(char *fname)
  296 {
  297 	FILE *fp;
  298 
  299 	if ((fp = fopen(fname, "rb")) == NULL) {
  300 		fprintf(stderr, "objdump: %s: %s\n", fname, strerror(errno));
  301 		return;
  302 	}
  303 	dump(fname, fp);
  304 	fclose(fp);
  305 }
  306 
  307 void
  308 usage(void)
  309 {
  310 	fputs("usage: objdump file ...\n", stderr);
  311 	exit(1);
  312 }
  313 
  314 int
  315 main(int argc, char *argv[])
  316 {
  317 	ARGBEGIN {
  318 	default:
  319 		usage();
  320 	} ARGEND
  321 
  322 	if (argc == 0)
  323 		doit("a.out");
  324 	else while (*argv) {
  325 		free(strings);
  326 		strings = NULL;
  327 		doit(*argv++);
  328 	}
  329 
  330 	if (fclose(stdout) == EOF)
  331 		die("objdump: stdout: %s", strerror(errno));
  332 
  333 	return 0;
  334 }