ports

morpheus ports
git clone git://git.2f30.org/ports
Log | Files | Refs | LICENSE

mkfile (147B)


   1 <$mkbuild/mk.3rdparty
   2 
   3 <v.mk
   4 src = wpa_supplicant-$v
   5 url = http://hostap.epitest.fi/releases/wpa_supplicant-$v.tar.gz
   6 mkfile = ../wpasupplicant.mk